Специализирана книжарница "ЛОГОС"

Home Up ЗА КОНТАКТ ВРЪЗКИ ФОТОГАЛЕРИЯ БИБЛИОТЕКА

КОМПЮТЪРНА
 

 

[Under Construction]

Search for:

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО "СОФТПРЕС"

Вероятно можете да си купите повечето от книгите и там, от където сте, но може би в "Логос" ще намерите заглавие, което вече е изчерпано на книжния пазар. Ако не ви се търси в списъка, пишете ми:)

Corel DRAW 9- В лесни стъпки                       6,00   
AutoCAD 2000 -  В лесни стъпки                       6,00   
Компютърна грамотност - В лесни стъпки                       5,00   
Windows 98 -  Всичко за                       8,50   
Adobe in Design - пълно ръководство                     33,00   
Компютърна грамотност                        8,00   
PHOTOSHOP 5.5 филтри                     29,99   
PHOTOSHOP 5.5 - текстури                     24,99   
Всички принтери в една книга                       9,80   
Компютърни мрежи MCSE                     33,00   
Office 2000 - стъпка по стъпка                     15,00   
Access 2000 - стъпка по стъпка                       9,50   
Windows NT 4 - стъпка по стъпка                       8,50   
Word 2000 -стъпка по стъпка                       9,50   
Access 97 - стъпка по стъпка                       8,50   
Windows 98 - стъпка по стъпка                       9,50   
OutLook 2000 - стъпка по стъпка                       9,50   
Exsel 97 - стъпка по стъпка                       8,50   
Office 97 - стъпка по стъпка                     15,00   
FrontPage 2000 - стъпка по стъпка                       9,50   
Word 97 - стъпка по стъпка                       8,50   
Windows 2000 -стъпка по стъпка                       9,50   
Visual Basi 6.0 - 1,2 стъпка по стъпка                     24,99   
AutoCAD 2000 - бърз справочник                       9,80   
Windows 2000 - пълен справочник                       9,99   
Програмиране за Windows с MFC                     35,00   
Грамотност - цветен самоучител                       1,99   
Интернет 4 - самоучител с карта                       3,99   
Интернет 4 - цветен самоучител                       1,99   
Windows 98 - цветен самоучител                       1,99   
Word 97 -  цветен самоучител                       1,99   
Exel 97 -  цветен самоучител                       1,99   
Exsel 2000 - визуално обучение                       9,50   
Office 2000 - визуално обучение                       9,50   
Windows 2000 - визуално обучение                       9,50   
Word 2000 - визуално обучение                       9,50   
1001Интернет съвета и трикове                     19,99   
Windows 2000 - Администриране                     11,99   
ИНТЕРНЕТ-пълен справочник                       6,99   
WEB сайт                     12,00   
Ръководство за LINUX                     22,00   
Visual C++Trajning Kit                     39,99   
Internet - бърз справочник                       3,99   
JAVA 2-програмиране за интернет                     20,00   
Photoshop - в лесни стъпки                       6,00   
Office 2000 - В лесни стъпки                       5,00   
Excel 2000 - В лесни стъпки                       5,00   
JAVA Script - джобен справочник                       5,00   
PHP - джобен справочник                       5,00   
Apache - джобен справочник                       5,00   
JAVA - вашата първа . . .                        7,00   
Word 2000 - пълен справочник                       6,99   
Как да защитим компютъра си                     15,00   
Rerl CGI. Javascript - 1, 2 том                      12,00   
Visual C++ 6.0 - 1, 2 том                     29,99   
Езикът С++                       6,00   
Програмиране с PHP                     30,00   
LINUX - Всичко за                     29,90   
Auto CAD 2000 - За всички                     15,00   
Excel 2000 - Пълен справочник                       6,99   
SQL - Професионално издание 1, 2 том                     25,00   
С - Практически самоучител                     12,00   
Програмиране с XML                     33,00   
С ++ Практически самоучител                     12,00   
Windows 98 - Първи стъпки                       3,50   
Компютърна грамотност - първи стъпки                       3,50   
Word 2000 - В лесни стъпки                       5,00   
Windows Me - Стъпка по стъпка                     12,00   
Пълна компютърна грамотност                       8,00   
Компютърна грамотност DUO                       5,00   
Access 2000 - Всичко за                     24,90   
LINUX - Ръководство за мр. администр.                     35,00   
Световен ИНТЕРНЕТ указател                     35,00   
FLASH 5                     30,00   
Windows 2000 - Първи стъпки                       3,99   
Интернет - първи стъпки                       3,99   
Adobe photoshope 6.0 - офиц. учебен курс                     20,00   
Как да правим всичко с интернет                     10,00   
JAVA 2 - ръководство на програмиста                     14,00   
Office 2000 - цветен самоучител                       1,99   
Компютърни мрежи - MICROSOFT                     30,00   
Office 2000 - Всичко за                     15,00   
LINUX - НА ПРОГРАМИСТА                     12,00   
Dreamweaver 4 - Macromedia                     14,00   
SQL SERVER 2000 - наръчник на администр.                     16,00   
EXCEL 2000  - цветен самоучител                       1,99   
Интернет адреси - първи стъпки                       3,99   
Хакерски атаки                     25,00   
Exchange 2000 server - нар. на адм.                     18,00   
Active Server Pages 3.0                     38,00   
Сертифициране JAVA 2                     35,00   
Сървлети и Java Server Pages                     25,00   
Word 2000 - първи стъпки                       3,99   
Ръководство на програмиста - SQL                     14,00   
Corel Drow 10 - Официално                     33,00   
HTML - Ръководство на програмиста                     14,00   
XML - списание                       2,99   
Windows 2000 - инфраструктура                     38,00   
да мислим на Java                     30,00   
списание Java 2                       2,99   
Всичко за Windows 2000                     20,00   
Windows Me - визуално обучение                     10,00   
Списание Java script                       2,99   
Office 2000 - първи стъпки                       3,99   
Illustrator - Професионални техники                     35,00   
НТТР - джобен справочник                       5,00   
JAVA script - на програмиста                     14,00   
C # - Sharp                     25,00   
Компютърен речник - цветен                       1,99   
WEB дизайн                     35,00   
LINUX - Ръководство за мр. администр.                     19,99   
PHOTOSHOP 6 - 1 и 2 том                     49,95   
Linux - хакерски атаки                     25,00   
Бърз справочник - интернет                       5,00   
Списание - WEB страници                       2,99   
Списание - PERL                       4,50   
Adobe PREMIERE 6.0                     24,95   
Adobe PAGE MAKER 7.0                     19,95   
Flash 5 WEB дизайн                     25,00   
3 DS MAX  4- MASTERING                     35,00   
3 DS MAX 4 - МЕДИЙНА АНИМАЦИЯ                     24,95   
PHOTOSHOP 6.0 - WEB дизайн                     35,00   
SQL SERVER 2000                      33,00   
Windows XP - наръчник на администратора                     11,00   
Word 2000  - цветен самоучител                       1,99   
Office XP - всичко за                     33,00   
Linux - пълно ръководство                     29,95   
Java E - Commerce                     25,00   
Компютърна грамотност - бързо и лесно                       7,00   
Windows XP - стъпка по стъпка - български                     12,00   
Word 2002 - стъпка по стъпка                     14,00   
Windows XP - стъпка по стъпка - англ.                     12,00   
Exsel 2002 - стъпка по стъпка - англ.                     14,00   
Access 2002 - стъпка по стъпка - англ.                     14,00   
Office XP - стъпка по стъпка                     18,00   
Visual C++ 6 - програмиране                     25,00   
Visual Basic 6 - програмиране                     25,00   
Director 8.5 - официален учебен курс                     35,00   
GSM - 212 съвета и трика                       6,00   
Photoshop 7 - тълковен речник                     15,00   
Auto Cad 2002 - учебен курс                     20,00   
Word 2002 - стъпка по стъпка /български                     12,00   
Front Page - стъпка по стъпка                     14,00   
Delphi 6 - Mastering                     30,00   
Алгоритми на С - 1 и 2 том                     25,00   
Corel Draw 10 - в лесни стъпки                       6,00   
TCP / IP - Пълно ръководство                     18,00   
Auto Cad 2002 - в лесни стъпки                       6,00   
MS Office XP - как да правим всичко . . .                        8,00   
Maya 4 - учебен курс                     30,00   
Flash MX astionscript - официален уч. курс                     30,00   
Dreamweaver MX -  официален уч. Курс                     25,00   
Coreldraw 10 - как да правим всичко с . .                        8,00   
Компютърна грамотност - джобен формат                       5,00   
RedHat Linux v 7.3 - практическо ръководство                     12,00   
NET Framework                     20,00   
AutoLISP - самоучител                       8,00   
AutoCAD 2002 Mastering                     40,00   
Компютърна енциклопедия - т. 1                     25,00   
Adobe Photoshop 7.0 - официален уч. Курс                     25,00   
RedHat Linux                      20,00   
Windows 2000 -MCSE Training Kit                     29,99   
Компютърна енциклопедия - т. 2                     20,00   
Windows XP - Как да правим всичк с. . . .                     10,00   
Windows XP MCSE Training Kit                     30,00   
Програмиране за MS Windows на C Sharp #                     40,00   
FLASH MX - Официален учебен курс                      25,00   
Компютърна енциклопедия - 3 том                      20,00   
Photoshop 7 - пълен справочник                      15,00   
Windows 2000 Server - I, II том                      29,95   
3ds max - учебен курс                      25,00   
Outlook 2002 - стъпка по стъпка /бълг/                     15,00   
QuarkXPress 5 в лесни стъпки                       6,00   
Създаване на WEB страници - учебен курс                     15,00   
Самоучител за работа с компютър                     10,00   
MS Project 2002 - стъпка по стъпка                     20,00   
Програмиране с Perl                     25,00   
Visual Basic. Net                     30,00   
Coreldraw 11- в лесни стъпки                       6,00   
Windows XP - джобен справочник                       4,00   
Corel Draw 11 - официален учебен курс                     33,00   
Windows XP - цветен самоучител                       2,50   
Word 2002 - цветен самоучител                       2,50   
Excel 2002 - цветен самоучител                       2,50   
Windows XP - в лесни стъпки                       6,00   
Photoshop 7 - в лесни стъпки                       8,00   
CISCO - компютърни мрежи                     35,00   
CD-ROM, AudioCD, VideoCD, DVD-създаване и копиране на дискове                     15,00   
3ds MAX 5 - Mastering                     45,00   
Access 2002 - цветен самоучител                       2,50   
Office XP - цветен самоучител                       2,50   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Home ] Up ]

Send mail to logos_cs@abv.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: 24.07.2003 г.